วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ยินดีต้อนรับทุ่กท่านด้วยความยินดียิ่ง

ข้อมูลสถานศึกษา

image83

หลักสูตรที่เปิดสอน

image84

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส)
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี

หน่วยงานภายใน

image85

 • ฝ่ายวิชาการ
 • ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา
 • ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
 • ฝ่ายบริหารทรัพยากร

หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

image86

 • กระทรวงศึกษาธิการจังหวัดเลย
 • ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
 • วิทยาลัยเทคนิคเลย
 • วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย
 • วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษามหานครเลย
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีเลยบริหารธุรกิจ
 • วิทยาลัยมูลมังหลวงปู่ชอบ
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
 • สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 • กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

สมัครเข้าศึกษาต่อ

image87

 • ประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา  2563
 • กำหนดการรับมัครและหลักฐานในการมอบตัวและรับสมัคร
 • สมัครแบบฟอร์มออนไลน์

ข้อมูลการบริการด้านอื่นๆ

image88

 • ด้าวโหลดแบบฟอร์ม
 • บริการครู  อาจารย์
 • บริการผู้ปกครอง นักเรียน
 • เช็คผลการเรียน
 • ผลงานครู  อาจารย์
 • ห้องเรียนออนไลน์
 • เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 • เรื่องอื่นๆ

ข่าวอัพเดตจากวิทยาลัย

image89

 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวสารการจัดกิจกรรม
 • ข่าวสารการจัดซื้อ  จัดจ้าง  คุรภัณฑ์
 • ข่าวสารการติดต่อกับหน่วยงานภายนอก
 • ข่าวสารการให้บริการชุมชน
 • ข่าวสารและกิจกรรมงานห้องสมุด
 • อื่นๆ

บริการของเรา

รายการดาวน์โหลด

ไฟล์กำลังมาถึงเร็วๆ นี้

สมัครสมาชิก

บล็อกของฉัน